top of page

Tietosuojaseloste Henkilötietolaki (523/1999) 10 ja 24 §
1.3.2018 alkaen

1.Rekisterinpitäjä:

Stailaamo
y-tunnus 1369284-3
Tarinaharjuntie 119
71800 Siilinjärvi
tiina.hirvonen@stailaamo.fi
+358 45 113 2922

2. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa:

Tiina Hirvonen,
+358 45 113 2922

3. Rekisterin nimi:


Stailaamo, Asiakasrekisteri.

4. Henkilötietojen käsittelytarkoitus:


Asiakassuhteen hoitaminen, sopimuksen toteuttaminen.

5. Rekisterin tietosisältö:

Nimi, yhteystiedot (sähköposti, osoite, puhelinnumero),

asema, yritys. Tietoja asiakkaan tilaamista tuotteista ja palveluista.

6. Säännönmukaiset tietolähteet:

Rekisteriä päivitetään asiakaskontaktien yhteydessä saaduilla tiedoilla.

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset:

Asiakasrekisterin tietoja ei luovuteta yrityksen ulkopuolelle.

8. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle:

Asiakasrekisterin tietoja ei siirretä EU:n tai ETAN:n ulkopuolelle.

9. Rekisterin suojaus:

Rekisteriin liittyvät tietokannat ovat salasanoin ja muiden teknisten keinojen avulla suojattu ulkoisia tietomurtoja vastaan. Tietokantoihin on pääsy vain Stailaamon työntekijöillä.

10. Tarkastusoikeus:


Asiakkaalla on oikeus tarkastaa itseään koskevat tiedot Stailaamon rekisteristä. Tarkastuspyyntö voidaan tehdä allekirjoitetulla kirjallisella pyynnöllä kohdassa 1 mainittuun osoitteeseen.

11. Oikeus vaatia tiedon korjaamista:


Asiakkaalla on oikeus vaatia virheellisten tietojen korjaaminen asiakasrekiterissä.

12. Rekisterissä olevien tietojen säilytysajat:


Asiakasrekisterissä olevat asiakastiedot säilytetään asiakassuhteen säilymisen ajan ja tilinpäätöksessä määrätyn dokumenttien säilytysajan.

Tilikauden tositeaineisto on säilytettävä vähintään 6 vuotta sen vuoden lopusta, kun tilikausi on päättynyt. Tämän jälkeen asiakastiedot poistetaan asiakasrekisteristä, ellei sama asiakassuhde ole edelleen aktiivinen. Asiakasrekisterissä säilytetään tietoja asiakkaan tilaamista tuotteista ja palveluista ja niitä säilytetään kohtuullinen aika käytettäväksi mahdollisiin markkinointi toimenpiteisiin ja uusien toimeksiantojen tukemiseen Stailaamon sisällä.

bottom of page