top of page

KODIT

Ravintolatila, jossa puulattiua ja tummat kalusteet.

PALVELUT

Onnistuneen sisustussuunnittelun, kalustesuunnittelun ja kalustamispalvelun lähtökohtana on toimiva vuoropuhelu asiakkaan ja suunnittelijan välillä. Palvelun lähtökohtana on asiakkaan tai loppukäyttäjän, loma-asunnoissa lomailijan, toiveet ja tarpeet.

Tehtäväni on tarjota ideoita, joita et olisi osannut toivoakkaan sekä ehdottaa parhaita mahdollisia ratkaisuja.

Sisustussuunnittelu - toimintamalli

Alkukartoitus

Sisustussuunnittelu prosessi alkaa aina tapaamisella, joko toimistollani, kohteessa, puhelimitse tai verkossa. Tapaamisessa käydään asiakkaan kanssa läpi toiveet, tarpeet, projektin laajuus ja budjetti.

Tarjous

Alkukartoituksen perusteella annan kirjallisen tarjouksen asiakkaan niin toivoessaan.

Kun tarjous on hyväksytty, pidetään aloituspalaveri, jossa tarkennetaan vielä suuntaviivoja.

Tuntityöstä veloitus on 74,4o€, joka sisältää alv:n 24%. Veroton hinta on 60,00€/tunti.

Alkukartoituksesta en veloita, jos se johtaa sopimukseen suunnittelutyöstä. Lisäksi veloitan 0,70€ kilometrikuluja käynnistä kohteessa.

Suunnittelutyö

Suunnittelu alkaa ideoinnilla ja luonnoksilla, jonka pohjalta asiakas saa muutaman vaihtoehdon kommentoitavaksi.

Välipalaverissa käydään läpi vaihtoehtoja ja valitaan lopullinen linja. Urakan laajuudesta riippuen välipalavereja voi olla useampikin.

Asiakas saa materiaali- ja tuoteluettelot sekä seinä- ja pohjakuvat. Mahdollista on saada myös 3D-mallinnetut kuvat.

Toteutus / projektinhallinta

Suunnittelutyön lisäksi voin hallinnoida muutos- tai sisustustöiden projektia puolestasi suunnitelman sisältämien muutostöiden osalta:

  • Urakka- ja materiaalitarjousten pyytäminen.

  • Menekkien laskeminen.

  • Materiaalitilaukset ja toimitusten organisointi.

  • Ohjeistukset, työmaapalverit ja muutostöiden aikatauluttaminen yhdessä urakoitsijoiden ja muiden projektin toimijoiden kanssa.

Halutessasi saat myös kohteen viimeistelyn, jolloin kaikki on valmiina käytettäväksi.

bottom of page